Noordeinde 108
1131 GE Volendam
Postbus 74
1130 AB Volendam

Telefoon: 0299 399055
Fax: 0299 399056
Email: info@unirisk.nl
Email voor schademeldingen: schade@unirisk.nl

Klachten

Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan de directie van de maatschappij worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van de directie voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Deze stichting is door de financiële dienstverleners opgericht met als oogmerk een kwalitatief hoogwaardig instituut te bieden voor geschilbeslechting. Binnen het Klachteninstituut werken verschillende Ombudsmannen. Zij proberen door bemiddeling de klacht op te lossen.
Wie geen gebruik wil maken van deze klachtenbehandelingsmogelijkheid, of de behandeling door KiFiD niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter.
Adres: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag telefoon 0900-3552248 ( € 0,10 per minuut ); email: www.consumenten@kifid.nl.